Stichting Hill

Stichting Hill (ook aangeduid als The Hill Foundation)

Stichting Hill heeft ten doel:
a. armoedebestrijding in Nederland, gericht op individuen in het bijzonder,
met geld, goederen of anderszins;
b. het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zijn verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.  

Het beleidsplan: Beleidsplan Hill Foundation

De jaarverslagen:
https://www.globalhill.nl/wp-content/uploads/2023/05/Jaarverslag-Hill-Foundation-2022.pdf
Jaarverslag Hill Foundation 2023
Jaarverslag Hill Foundation 2022
Jaarverslag Hill Foundation 2021
Jaarverslag Hill Foundation 2020
Jaarverslag Hill Foundation 2019

Jaarverslag Hill Foundation 2018
Jaarverslag Hill Foundation 2017

Contactgegevens:
Postadres
Hill Foundation
Biesdelselaan 1 b5
6881 CA Velp
Nederland

Telefoon: + 31 (0)6 53 722 609
E-mail: info@globalhill.nl

Officiële gegevens:
Nummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54094933
RSIN: 851158547
IBAN: NL 03 RABO 0121 6601 17

Bestuursleden:
Dhr. Th.P.M. Hillemans MBA voorzitter
Ir. D.J.M. Hillemans secretaris/penningmeester
De bestuursleden zijn onbezoldigd.